Umowa na zasadzie wyłączności

Umowa „na wyłączność”, czyli umowa z klauzulą wyłączności, to dla większości klientów najgorsze zło. Gdy Pośrednik zaczyna mówić o tej formie współpracy, większość klientów wychodzi z biura. Niemal każda rozmowa z klientem zaczyna się stwierdzeniem „o wyłączności nie ma mowy”. Dlaczego tak się dzieje?

Takie nastawienie do najkorzystniejszej dla klienta formy współpracy z Pośrednikiem, jaką jest umowa na wyłączność, wynika z niewiedzy o tym, co tak naprawdę kryję się pod słowem wyłączność. Problem ten może być skutkiem powielania opinii o „wyłącznościach” zasłyszanych w sklepie, u fryzjera, albo u znajomego prawnika specjalizującego się w rozwodach.

Jednakowoż ta forma umowy jest korzystniejsza dla Klienta, a nie dla Pośrednika.
Umowa ta, w przeciwieństwie do umów „otwartych” – zobowiązuje Pośrednika do rzetelnej pracy, do ponoszenia znacznych nakładów finansowych na reklamę nieruchomości, do ciągłego monitorowania procesu sprzedaży, zdawania relacji Klientowi, oraz – jeśli istnieje taka konieczność – do wypracowania strategii sprzedaży skuteczniejszej od pierwotnie przyjętej, aż do osiągnięcia efektu jakim jest korzystna transakcja. Ta forma współpracy jest najkorzystniejszą z możliwych.

Oferty powierzone na zasadzie umów na wyłączność mogą zostać umieszczone w bazie dostępnej nie tylko każdemu Pośrednikowi, ale również osobom czyniącym poszukiwania na własną rękę. W bazie, do której oferta na wyłączność wprowadzona jest tylko jeden raz , jest unikalna, dobrze opisana, zawsze aktualna i łatwa do wyszukania. Klienci popytowi daleko wyżej cenią oferty przyjęte na zasadach wyłączności, niż oferty tzw. „otwarte”, ponieważ wiedzą doskonale, że taką ofertę Pośrednik widział, znany jest mu jej stan prawny i faktyczny, a nieruchomość jest odpowiednio przygotowana do sprzedaży.

Każdy, kto próbował na własną rękę znaleźć konkretną nieruchomość, i widzi na setnym portalu to samo mieszkanie, różne zdjęcia, całkiem różne ceny i wielkości pomieszczeń, każdy kto musiał odwiedzić następne biuro nieruchomościami aby otrzymać dokładny adres nieruchomości, którą zaproponowało wcześniej kilku innych pośredników, docenia spokój, jakiemu towarzyszy umowa na wyłączność. Umowa, która w sposób jasny i przejrzysty opisuje nieruchomość, co do której wiadomo z całą pewnością, że jest aktualna. Jednoznacznie wskazana jest lokalizacja nieruchomości, a więc nabywca nie jest zmuszany do odbycia kolejnej wycieczki w celu podpisania setnej umowy kierującej go znów w to samo miejsce.

Podsumowując, zalety umowy na wyłączność :

• Zaangażowanie agencji nieruchomości;
• Lepszy przekaz informacji;
• Lepsza promocja;
• Priorytetowość oferty;
• Bezpieczeństwo nieruchomości;
• Oszczędność czasu;
• Większa możliwość współpracy pomiędzy innymi biurami.

Jeśli dokonamy prostego porównania ilości ofert przyjętych do sprzedanych – skuteczność umów na wyłączność wynosi 95-98%, otwartych zaś 10-15%.

About the Author