Podręczny poradnik najmu mieszkania

Sierpień i wrzesień to czas wzmożonych poszukiwań mieszkań do wynajmu. Jak znaleźć wymarzone lokum? Jak uniknąć pułapek i zawrzeć umowę skutecznie zabezpieczającą nasze interesy?

Jak co roku najbliższe miesiące polski rynek nieruchomości przeżywał będzie „gorączkę najmu”. Zdominują go właściciele mieszkań poszukujący chętnych na najem i ci, którzy owych mieszkań będą szukać – głównie studenci i absolwenci studiów. Wśród tysięcy ofert, oferentów i klientów nie zabraknie jednak pułapek, które czaić się będą na osoby niedoświadczone w zawieraniu tego typu transakcji. Łatwo będzie wydać pieniądze nie dostając nic w zamian, albo dostając coś zupełnie innego niż się oczekiwało. Warto zatem zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami.

PODRĘCZNY PORADNIK NAJMU MIESZKANIA

1. Cena. Określmy budżet, jaki jesteśmy w stanie przeznaczyć na comiesięczny czynsz najmu, a następnie sprawdźmy ceny mieszkań w lokalnych gazetach ogłoszeniowych i na portalach nieruchomościowych.

2. Pośrednictwo. Chcąc korzystać z pomocy biura nieruchomości sprawdźmy licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami, stronę internetową biura oraz jego przynależność do lokalnego stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami.

3. Tytuł prawny do lokalu. Sprawdźmy czy mamy do czynienia z właścicielem lokalu czy posiadaczem spółdzielczego prawa do lokalu. Jeśli jest to najemca, to czy ma poświadczoną notarialnie zgodę właściciela na podnajem lokalu. W przypadku, gdy osoba wynajmująca nie jest właścicielem, a jedynie dysponuje lokalem na podstawie pełnomocnictwa, również powinno być ono poświadczone notarialnie.

4. Stan techniczny lokalu. Przy wsparciu pośrednika oglądamy zgłoszony lokal i sprawdzamy czy wyposażenie jest zgodne ze spisem inwentarzowym.

5. Umowa najmu. Dokładnie przeczytajmy umowę i jej załączniki. W dokumentach powinny być określone obowiązki najemcy i wynajmującego, opis lokalu i jego wyposażenia, sposób i termin zapłaty za wynajem. Nie ma jednolitego wzoru umowy najmu. Warunki powinny zostać ustalone w toku indywidualnych negocjacji między stronami.

6. Umowa najmu okazjonalnego. Jest to rodzaj umowy zawieranej na czas określony, gdzie najemca dodatkowo poddaje się rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.

Wynajem dla studentów.

Należy pamiętać, że właściciel mieszkania może nie chcieć zawierać umowy z kilkoma osobami, ale z jedną. W umowie zaś powinno się określić dopuszczalną liczbę mieszkańców aby uniknąć nieporozumień.

About the Author