Narodowy Program Mieszkaniowy

Narodowy Program Mieszkaniowy

Obecny program Mieszkanie dla Młodych kończy się w 2018r. Rząd pracuję nad nową formą wsparcia budownictwa mieszkaniowego czyli Narodowy Program Mieszkaniowy. Środki przeznaczone na realizację tego programy mają być przeznaczone od 2017r.

Główne cele polityki mieszkaniowej NPM :

  • Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych;
  • Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuacją życiową;
  • Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej;

Założenia :

  • Aby cena budowy mieszkań była niższa założono, iż zostaną wykorzystane nieruchomości gruntowe wchodzące w skład zasobu Skarbu Państwa leżące odłogiem na terenie kraju będących w dyspozycji jednostek samorządowych;
  • Odejście od komercyjnych cen najmu , przewidywana stawka mieści się w przedziale 10-20zł za metr kwadratowy;
  • Wspomaganie ze środków publicznych istniejących na rynku podmiotów zabezpieczających cele mieszkaniowe, jak np. : TBS czy spółdzielnie mieszkaniowe.

About the Author