Na co zwracać uwagę przy zakupie działki budowlanej

Weryfikacja

Zanim zdecydujemy się na zakup działki sprawdźmy jej stan prawny (m.in. odpis z księgi wieczystej), przeznaczenie (czyli pod jaką zabudowę przeznaczony jest grunt), uzbrojenie (możliwość doprowadzenia mediów: prądu, wody, gazu oraz konieczność odprowadzenia ścieków), dojazd (dostęp do drogi publicznej) oraz plany gminy wyznaczone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Lokalizacja. Sprawdźmy czy dom położony jest w pobliżu drogi prowadzącej do centrum miasta i czy mamy dostęp do komunikacji miejskiej, co znacznie ułatwi dojazd do pracy i szkoły.

Bezpieczeństwo

Dom położony na uboczu, to koszty związane z wynajęciem ochrony lub zakupem dodatkowych zabezpieczeń.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten określa jaki dom w danym miejscu można postawić: piętrowy, parterowy, o większej lub mniejszej powierzchni. Brak planu oznacza konieczność uzyskania warunków zabudowy, co wydłuża proces rozpoczęcia budowy. Jeśli w okolicy stoją już domy jednorodzinne najprawdopodobniej uzyskamy decyzję o warunkach zabudowy i będziemy mogli wybudować nasz dom na zasadzie tzw. dobrego 23 lipca 2015 roku PFRN, ul. Świętokrzyska 36/8, 00-116 Warszawa, www.pfrn.pl, rejestr.pfrn.pl sąsiedztwa.

Zagospodarowanie działki

Wytyczne ile procent działki możemy zabudować są niezwykle ważne. Podobnie jak przyroda na działce. Pozwolenie na wycięcie pojedynczego drzewa może kosztować kilka tysięcy złotych.

Wiedza o poziomie wód gruntowych i terenach zalewowych.

Zorientujmy się czy problemy z tym związane mogą dotyczyć naszej wymarzonej działki. Sprawdźmy mapy i dostępne informacje.

Rozeznanie

Warto miejsce, w którym chcemy zamieszkać obejrzeć o różnych porach dniach. Dojechać do niego nie tylko samochodem, ale też komunikacją publiczną. Warto też dokładnie przyjrzeć się okolicy i porozmawiać z sąsiadami.

Pozwolenie na budowę

Zmiany w prawie budowlanym oznaczają rezygnację z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla domów jednorodzinnych. Wystarczy samo zgłoszenie projektu budowlanego inwestycji do gminy. Jeżeli w ciągu 30 dni starostwo nie wniesie sprzeciwu, możemy rozpocząć budowę w trybie tzw. domniemania zgody budowlanej.

Wybór pośrednika

Warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia pośrednika w obrocie nieruchomościami. Najlepiej gdy pośrednik ma oferty na wyłączność, wówczas dysponuje dokładnymi informacjami na temat nieruchomości. Sprawdźmy czy posiada licencję, czy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i czy jest członkiem lokalnego stowarzyszenia należącego do PFRN.

About the Author