Do rozpoczęcia budowy dzieli Cię tylko 30 dni …

                                                                              

Surveyor equipment theodolite on tripod at building area in front of working construction machinery loader

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Do rozpoczęcia budowy dzieli Cię tylko 30 dni ……
Od dnia 28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Budowlane, która skraca proces rozpoczęcia budowy
. Do tej pory urząd miał 60 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, proces ten wydłużał się ponieważ przez kolejne 14 należało czekać by decyzja się uprawomocniła. Jak do tej pory była wymagana forma pozwolenia na budowę tak teraz wystarczy forma zgłoszenia.
W ciągu 30 dni od zgłoszenia urząd będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu.
Nadal trzeba będzie dołączyć projekt ale w wersji skróconej . Projekt będzie też musiał zawierać wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza obszar działki:
– trzeba będzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i tu trzeba będzie zaczekać z rozpoczęciem budowy na wydanie decyzji administracyjnej.

Nowelizacja znosi obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń:
• o zapewnieniu dostaw energii, ciepła, wody i gazu,
• o odbiorze ścieków
• o warunkach przyłączenia domu jednorodzinnego do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,
• zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie stał dom, z drogą publiczną.

Najpierw działka, później kredyt

Wybór tej jedynej niepowtarzalnej działki , to nie lada wyzwanie biuro nieruchomości luxdom pomoże Ci przy wyborze odpowiedniej … :) Mamy w naszej ofercie piękne i atrakcyjne miejsca na ,których może właśnie stać Twój dom …

Pierwszym warunkiem, który musimy spełnić, aby uzyskać kredyt na budowę domu:

* konieczność posiadania pozwolenia na budowę.  – . Najpierw należy zakupić działkę budowlaną, postarać się o  pozwolenia na budowę,   i do teraz dopiero można ubiegać się o kredyt na budowę
* budować możemy …maksymalnie dwa lata (w większości banków )Oznacza to ,że budynek musi zostać oddany do użytkowania.
*jeśli pieniądze  na budowę domu pochodzą z banku to maksymalnie w ciągu 24 miesięcy wszystkie prace muszą zostać zakończone (od chwili uruchomienia kredytu )

domek blog

About the Author